ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ З УРАХУВАННЯМ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

  • Ольга Маслак доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри економіки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського; м. Кременчук, Ukraine
  • Наталя Гришко кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського; м. Кременчук, Ukraine
  • Марія Маслак кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; м. Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.6.21

Анотація

У статті розкрито особливості обумовленості потенціалу розвитку будь-якого підприємства його економічною безпекою. Важливою умовою
нормального функціонування і розвитку сфери підприємництва виступає об’єктивна економічна оцінка інноваційного та інтелектуального
потенціалу підприємства, з урахуванням показників економічної безпеки. Виявлено, що причинами диспропорції між наявними
інноваційними можливостями підприємства та їх практичним впровадженням є недостатня кількість інтегрованих досліджень і методичних
розробок з управління інтелектуально-інноваційним потенціалом підприємства, а також ефективності його використання. Авторами
наголошено, що підтримка економічної безпеки повинна здійснюватися за допомогою моніторингу та оцінки рівня ефективності системних
механізмів підтримки інноваційного та інтелектуального потенціалу підприємства. Наведено основні універсальні показники оцінки
інноваційного та інтелектуального потенціалу підприємства. Запропоновано для розуміння оцінки інноваційної та інтелектуальної складових
потенціалу підприємства з позицій забезпечення економічної безпеки використати ресурсний, системний, стратегічний та системний
підходи. Проаналізовано ключові характеристики процесної моделі управління економічною безпекою підприємства. У статті розглядаються
основні шляхи забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання шляхом запровадження інтегрованої системи показників.
Акцентовано увагу на тому, що в умовах нестабільності для підприємства послаблення його виробничого, інноваційного, інтелектуального
потенціалів є значною загрозою, що може призвести до блокування можливостей подальшого розвитку. Також встановлено, що ефективне
управління системою економічної безпеки напряму залежить від правильного вибору основних компонентів системи економічної безпеки,
тобто врахування усіх складових компонент ресурсного забезпечення.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-04

Як цитувати

Маслак, О., Гришко, Н., & Маслак, М. (2020). ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ З УРАХУВАННЯМ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (6), 21–24. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.6.21