ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТТЄВИХ ЦИКЛІВ ТОВАРІВ ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Автор(и)

  • Аліна Мартиненко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», аспірант кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин; м. Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.6.9

Анотація

Протягом всієї історії існування ринкових відносин в світі було вироблено десятки мільйонів різних товарів. Переважна їх частина має
обмежений термін перебування на ринку, тому управління інноваційними проектами є дуже складною та ризикованою справою.
Підприємства, які здійснюють інноваційну діяльність повинні прогнозувати життєві цикли своїх товарів, проводити фінансово-
економічний аналіз діяльності та оптимізувати свій бізнес-портфель. Тому сьогодні дуже актуальним є управління промисловими бізнес-
проектами на основі планування життєвих циклів. Метою статті є дослідження та аналіз життєвих циклів товарів промислового
призначення та особливостей їх окремих стадій. Проведено дослідження життєвих циклів товарів промислового призначення, наведена
порівняльна характеристика стадій життєвого циклу промислового товару, особливостей їх окремих стадій та обґрунтовано, що з метою
визначення оптимального часу для оновлення продукції або впровадження принципово нової, керівництво підприємства повинно постійно
вивчати життєвий цикл своєї продукції, при цьому, правильно передбачити його динаміку і тривалість, враховуючи такі зовнішні фактори,
як стан економіки в цілому, рівень інфляції, рівень державної підтримки, платоспроможність ринків, загальний стан ринкової кон’юнктури
та зміни в стилі життя, що можуть скоротити чи продовжити життєвий цикл товару. Також запропоновано алгоритм процесу оцінки
інноваційного товару на різних стадіях життєвого циклу товару, в якому систематизовано методи оцінки та контролю інновації для окремих
стадій та який включає управління інноваційними проектами, починаючи від появи нової ідеї до моменту виведення з ринку, проходячи
через всі стадії життєвого циклу та описуючи різні сценарії розвитку інноваційного товару на ринку, що дозволить промисловим
підприємствам здійснювати планування та розробку базових стратегій, в тому числі стратегій розвитку на різних етапах життєвого циклу
товару, з метою визначення оптимального часу для оновлення продукції або впровадження принципово нової.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-04

Як цитувати

Мартиненко, А. (2020). ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТТЄВИХ ЦИКЛІВ ТОВАРІВ ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (6), 9–14. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.6.9