УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Ольга Петриківа к.ееон.н., доц., доцент кафедри фінансів та кредиту, Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2021.2.68

Анотація

Статтю присвячено вирішенню проблем пошуку шляхів удосконалення механізмів фінансового менеджменту суб’єктів малого бізнесу України. Виявлено, що вирішення фінансових проблем є головним напрямком успішного функціонування малих підприємств України, яке полягає у здійсненні комплексу заходів щодо приведення малого підприємства у відповідність до обраної стратегії його фінансово-економічного розвитку. Виокремлені характерні особливості менеджменту фінансових ресурсів суб'єктів малого підприємництва, які характеризують їх з поміж інших юридичних та фізичних осіб, які функціонують в Україні та зроблено висновок, що всі ці особливості так чи інакше притаманні суб’єктам малого бізнесу України та повинні бути враховані при удосконаленні механізмів їх фінансового менеджменту. Запропоновано авторську класифікацію джерел формування фінансових ресурсів малого підприємства з урахуванням особливостей їх функціонування. Доведено, що залучення джерел фінансування на малих підприємствах має єдину стратегічну мету, а саме: розвиток їх фінансового потенціалу для забезпечення сталого функціонування в кризових умовах України. Систематизовані завдання формування фінансового потенціалу суб’єкту малого бізнесу, які інтегровані для ефективної реалізації головної мети за її ключовими аспектами. З’ясовано, що реалізація завдань в системі стратегічного фінансового менеджменту здійснюється через розумне управління фінансовими потоками між суб’єктом малого бізнесу і внутрішніми, зовнішніми джерелами, що виникають при операційній діяльності. Сформована послідовність етапів процесу розробки стратегії формування фінансового потенціалу корпорації, що базуються на спеціальних принципах. Зроблено висновок, що ефективна реалізація стратегії формування фінансового потенціалу суб’єкта малого бізнесу за зазначеними етапами дозволить забезпечити їх усталене фінансово-економічне зростання в кризових умовах України.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-19

Як цитувати

Петриківа, О. (2021). УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНІ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (2), 68–72. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2021.2.68