ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІТ-АУТСОРСИНГУ

Автор(и)

  • Станіслав Назаренко аспірант кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин, м.Харків, Ukraine
  • Петро Перерва доктор економічних наук, професор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», завідувач кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2021.2.73

Анотація

Дослідження наявних публікацій дозволило виявити значну кількість інструментів, спрямованих на ефективне управління аутсорсинговими відносинами. В статті окреслено певні проблеми при визначенні ефективності аутсорсингових відносин, з яких запропоновано виділити наступні. По-перше, на сьогоднішній день не існує узагальнюючих публікацій, в яких були б систематизовані і детально описані інструменти економічної оцінки ІТ-аутсорсингу, відповідна інформація розкидана по великій кількості статей і монографій. Внаслідок цього фахівці з аутсорсингу позбавлені можливості порівняти різні інструменти і вибрати найбільш підходящий і нерідко виявляються змушені самостійно розробляти відповідний інструментарій. По-друге, зазвичай пропоновані методики носять загальний характер і не адаптовані до специфіки певної галузі або конкретного підприємства. В силу цього підприємство або організація, що побажала застосувати ІТ-аутсорсинг в своїй діяльності, зіткнеться з необхідністю самостійно адаптувати існуючі методики до конкретної ситуації. При цьому єдиної методики розрахунку економічного ефекту від аутсорсингу не існує. Проведені дослідження дозволяють зробити висновок про те, що в цей час існують та активно використовуються в основному два критеріальних підходи до оцінювання ефективності аутсорсингу: однокритеріальний і багатокритеріальний. У разі прийняття рішення з використанням одного критерію частіше всього використовують певний фінансовий показник (індикатор), який вказує на можливу економію внаслідок застосування ІТ-аутсорсингу. В результаті наявності суттєвих недоліків при використанні однокритеріальних методів прийняття в практиці роботи промислових підприємств розпочали використовувати багатокритеріальні методи оцінювання ефективності ІТ-аутсорсингу. Ця група методів дозволяє оцінити інтегральний ефект від застосування ІТ-аутсорсингу. Багатокритеріальний методичний підхід заснований на згортці певного набору часткових показників, які оцінюють різні види економічного ефекту від застосування ІТ-аутсорсингу, в єдиний комплексний показник. Проведене дослідження дозволяє зробити висновок про те, що використання як чисельних, так і графічних методів оцінювання ефективності ІТ-аутсорсингу надає певні позитивні результати для топ-менеджменту підприємства і підвищує точність та об’єктивність управлінських рішень. Разом з тим, ці рішення були б в більшій мірі обґрунтованими при використанні для оцінювання ефективності ІТ-аутсорсингу інтегральної методики, як б поєднала  в собі і кількісні і графічні елементи.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-19

Як цитувати

Назаренко, С., & Перерва, П. (2021). ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІТ-АУТСОРСИНГУ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (2), 73–83. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2021.2.73