ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Тетяна Кузьменко Національний  технічний  університет  «Харківський  політехнічний  інститут», аспірант; м. Харків, Ukraine
  • Микола Горбунов Національний  технічний  університет  «Харківський  політехнічний  інститут», доцент; м. Харків, Ukraine
  • Оксана Маковоз доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту та оподаткування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2021.2.58

Анотація

У роботі було розглянуте поняття інноваційного потенціалу та представлена його структура. Зроблено огляд умов формування інноваційного потенціалу, етапи та особливості його проведення, аналіз останніх досліджень і публікацій. З’ясовано, що переважна більшість наукових робіт з даної проблематики торкається аналізу певних аспектів інноваційного потенціалу організації. При цьому, поки ще не сформовано загальний підхід до його розуміння. Виявлено, що розробка і ефективна реалізація інноваційних стратегій передбачають попередню оцінку інноваційних можливостей підприємства з точки зору забезпечення оптимальних результатів інноваційного розвитку. Розглянуті підходи до формування інноваційного потенціалу. Проведено узагальнення розглянутих в літературі теоретичних аспектів сутності інноваційного потенціалу організації, виділення його основних рис та систематизація існуючих методичних підходів до оцінки. Виявлено основні елементи інноваційного потенціалу. Приведено схему для оцінки інноваційного потенціалу організації. Виділено три рівні інноваційного потенціалу організації. Окреслено, що в умовах відсутності універсальної методики оцінки інноваційного потенціалу розгляд і комплексне застосування різних методів, запропонованих в економічній літературі, з урахуванням конкретних можливостей їх використання в кожному конкретному випадку здійснення інноваційних проектів дозволить отримати більш достовірну інформацію для обґрунтованого прийняття управлінських рішень щодо розробки і реалізації інноваційної стратегії організації, внесення відповідних змін у складові інноваційного потенціалу для забезпечення його адекватності поставленим інноваційним цілям. Зроблено висновки, що мінімізації помилок служитиме використання декількох методів оцінки при формуванні інноваційного потенціалу.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-15

Як цитувати

Кузьменко, Т., Горбунов, М., & Маковоз, О. (2021). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (2), 58–63. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2021.2.58