ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Автор(и)

  • Марина Ткаченко кандидат економічних наук, м. Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2021.1.87

Анотація

У статті розглянуто теоретичні засади процесу бюджетування податків і зборів на підприємстві, обґрунтовано необхідність запровадження
податкового бюджетування на підприємствах за сучасних мінливих економічних умов. Досліджено підходи до трактування сутності
податкового бюджетування, проведено аналіз попередніх досліджень з цього питання та надано визначення поняття «податкове
бюджетування», яке комплексно відображає всі його складові елементи та адаптоване під сучасне мінливе економічне середовище.
Запропоноване визначення сутності податкового бюджетування стало підґрунтям для дослідження питань запровадження податкового
бюджетування на підприємствах, дозволило сформулювати основні завдання податкового бюджетування і визначити складові системи
податкового планування. Розглянуто процес податкового бюджетування підприємства як результат податкового менеджменту, регулювання
та контролю, а також комбінований спосіб оптимізації податкових потоків, направлений на вибір оптимальних управлінських рішень з метою
отримання максимального податкового прибутку, але не лише за рахунок зниження податкових зобов’язань, а за рахунок оптимізації
податкових потоків. Сформульовано основні етапи процесу бюджетування податків і зборів підприємства, результатом запровадження якого
стає побудова зведеного податкового бюджету, координація та контроль його виконання, запровадження заходів з оптимізації податкових
потоків, податковий аналіз виконання податкового бюджету і його безперервне коригування відповідно до змін внутрішнього та зовнішнього
середовища підприємства з метою підвищення ефективності податкового планування.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-19

Як цитувати

Ткаченко, М. (2021). ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (1), 87–90. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2021.1.87