УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Тетяна Гусаковська кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; м. Полтава, Ukraine
  • Леся Рибалко-Рак кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; м. Полтава, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2021.1.69

Анотація

Для ефективного управління інтелектуальним потенціалом підприємства важливе значення має здійснення його адекватної оцінки. Процес оцінювання
інтелектуального потенціалу промислового підприємства є складовою процесу управління його інтелектуальним потенціалом та вимагає розробки
відповідного організаційно-методичного забезпечення. Метoю cтаттi є дocлiдження теoретичних заcад процесу управління оцінюванням
інтелектуального потенціалу та інтелектуальної власності промислових підприємств та обгрунтування підходу, що дозволить забезпечити найбільш
ефективне здійснення даного процесу. Для визначення передумов здійснення процесу оцінки інтелектуального потенціалу охаректеризовано його
структуру. Виходячи з цього обгрунтовано виділення підпроцесів у процесі оцінки інтелектуального потенціалу промислового підприємства. До цих
підпроцесів віднесено такі: оцінка інтелектуального капіталу підприємства; оцінка ефективності використання інтелектуального капіталу підприємства;
оцінка можливостей розвитку. Визначено, що процес оцінювання інтелектуального потенціалу має враховувати особливості та специфіку складових
об`єкта оцінювання. Проаналізовано основні підходи до здійснення оцінки інтелектуального потенціалу промислового підприємства та, зокрема, його
складових – інтелектуального капіталу та інтелектуальної власності. Для інтелектуальної власності в залежності від цілей оцінки можуть бути
застосовані методи прямої грошової оцінки в рамках витратного, дохідного та ринкового підходів. Зроблено висновок, що найбільш доцільними при
здійсненні оцінки інтелектуального потенціалу підприємства є SC-методи, які передбачають розрахунок ключових показників, що характеризують
досягнення стратегічних цілей підприємства. Результат оцінки інтелектуального потенціалу за цими методами - масштабування факторів, що є
визначальними для дохідності підприємства в довгостроковому періоді. Їх використання дозволять оцінити як нинішній стан та ефективність реалізації
інтелектуального потенціалу підприємства, так і можливості для його майбутнього розвитку.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-18

Як цитувати

Гусаковська, Т., & Рибалко-Рак, Л. (2021). УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (1), 69–72. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2021.1.69