КОНТРОЛІНГ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КАТЕГОРІЇ

Автор(и)

  • Оксана Ходирєва аспірант кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародного бізнесу Національного технічного університету «Харківський Політехнічний інститут»; м. Харків, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2021.1.59

Анотація

У статті досліджено теоретичні концепції до трактування сутності економічної категорії «контролінг», що нині є дуже актуальною для
управління великими промисловими підприємствами. Проаналізовано роботи вчених, які досліджували проблеми визначення та ключові
характеристики контролінгу. Досліджено походження, еволюцію та сучасні інтерпритації поняття «контролінг». Виявлено та узагальнено
групи підходів до визначення поняття «контролінг», визначено та наведено причини різноманіття поглядів до даного поняття. Розкрито
переваги та недоліки кожного підходу до визначення економічної категорії. Згруповано та проаналізовано існуючі визначення терміну
«контролінг». Дане дослідження доводить, що через розвиток теоретичної бази та практичного застосування контролінгу, його предметна
галузь суттєво розширилася, що призвело до зміни поглядів на його сутність. З аналізу концепцій контролінгу випливає, що в часових рамках
існування кожної концепції у поняття «контролінг» вкладалося різне значення. Проте кожна наступна концепція розвиває попередню,
акцентуючи увагу, на актуальних для сьогодення моментах. Основна мета концепції контролінгу полягає в підвищенні ефективності
оперативного і стратегічного управління підприємством. Аналіз існуючих поглядів на поняття «контролінгу» показує, що на сучасному етапі
відсутній єдиний методологічний підхід до визначення поняття «контролінг». Розроблено авторське визначання поняття «контролінг». Кожна
з сучасних концепцій має раціональний підхід, але робить акцент на окремих теоретичних або практичних аспектах контролінгу. Досліджено
зміну тлумачення категорії контролінгу залежно від впливу факторів функціонування ринкового середовища. Зроблено висновок, що
контролінг перебуває у постійному розвитку, його розвиток тісно пов’язаний з розвитком теорії управління підприємством.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-16

Як цитувати

Ходирєва, О. (2021). КОНТРОЛІНГ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КАТЕГОРІЇ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (1), 59–64. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2021.1.59