ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО АНАЛІЗУ БІЗНЕС- СТРУКТУР ПРИ ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ІНДУСТРІЇ 4.0

Автор(и)

  • Наталя Єршова доктор економічних наук, доцент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», професор; м. Харків, Ukraine
  • Олена Линник кандидат економічних наук, доцент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», доцент; м. Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2021.1.25

Анотація

Запропоновані напрями розвитку інформаційно-облікового забезпечення інвестиційного аналізу бізнес-структур при прийнятті
управлінських рішень в Індустрії 4.0. Визначені ключові напрямки змін в бухгалтерському обліку в Індустрії 4.0, які визначаються
розширенням відображення області діяльності підприємства в обліку; формуванням підходів до інтегрування облікової інформації для
складання звітності; підвищенням оперативності обліку і ін. Окреслено можливості, які надає інформаційно-облікова платформа для розвитку
інвестиційної діяльності компанії. Запропоновані концептуальні положення управлінського обліку для інвестиційного аналізу в умовах
вітчизняної практики. Побудована модель інформаційних потоків, що генеруються інвестиційним проектом, протягом усього періоду часу
від моменту зародження інвестиційної ідеї та відбору інвестиційних пропозицій до моменту оцінки результатів реалізації проекту.
Удосконалені підходи до формування та розкриття облікової інформації про реалізацію інвестиційних проектів компаніями, а також
розвинені методичні підходи до аналітичного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень. Уточнено елементи облікової політики
з управлінського обліку для процесу інвестиційної діяльності. В якості об'єктів обліку інвестиційної діяльності пропонуються фактичні
витрати на створення об'єктів інвестиційної діяльності за їх видами (матеріальні і трудові витрати, амортизаційні відрахування основних
засобів і нематеріальних активів) і рух готівкових та безготівкових грошових коштів як видатків за напрямами їх витрачання. Запропонований
методичний підхід до розрахунку грошових потоків і розкриття елементів облікової політики для управлінського обліку. Наголошується на
необхідності використання спеціальних програмних продуктів, що автоматизують процеси обліку господарської діяльності і засобыв
вивчення накопичених даних в ракурсах, найбільш актуальних для підприємства.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-11

Як цитувати

Єршова, Н., & Линник, О. (2021). ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО АНАЛІЗУ БІЗНЕС- СТРУКТУР ПРИ ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ІНДУСТРІЇ 4.0. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (1), 25–31. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2021.1.25