АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПАТ «КОМПЛЕКСНИЙ БЕЗЛЮДІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»

Автор(и)

  • Владислав Бабенко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», студент; м. Харків, Ukraine
  • Світлана Клепікова кандидат економічних наук, старший викладач, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», старший викладач кафедри міжнародного бізнесу та фінансів, м. Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2021.1.3

Анотація

Наведено визначення дебіторської заборгованості та її значення у ефективному функціонуванні підприємства. Ураховуючи основні етапи
проведення комплексного аналізу дебіторської заборгованості, розроблено організаційно економічну модель аналізу дебіторської
заборгованості для підприємства, в якій визначено склад і структуру дебіторської заборгованості, аналіз відхилень та тенденцій у змінах у
статтях дебіторської заборгованості за встановлений період. Констатовано, що під час прийняття управлінських рішень щодо управління
дебіторською заборгованістю слід ураховувати всі чинники та причини, які впливають на її виникнення. Проведена оцінка величини,
структури та динаміки дебіторської заборгованості на прикладі даних фінансової звітності підприємства харчової промисловості. Для
визначення здатності розраховуватися з кредиторами за рахунок дебіторської заборгованості розрахований коефіцієнт її співвідношення з
кредиторською заборгованістю. Визначено важливість здійснення постійного контролю і моніторингу коштів у розрахунках з дебіторами, а
також вплив дебіторської заборгованості на показники фінансового стану підприємств – ліквідність, платоспроможність, фінансову стійкість,
конкурентоспроможність тощо. Розглянуто різні думки науковців-фахівців щодо моделей управління дебіторською заборгованістю для
збільшення ефективності функціонування суб’єкта господарювання. Запропоновано з метою підвищення оборотності оборотних коштів,
попередження отримання збитків від прострочених і безнадійних дебіторських заборгованостей, а також покриття втрат від несвоєчасного їх
повернення удосконалення системи управління дебіторською заборгованістю на підприємствах шляхом використання інкасації: надання
знижок за швидку оплату продукції; факторингу – продажу дебіторської заборгованості; штрафних санкцій за прострочення платежів. Вказані
необхідні правила для досягнення оптимального розміру дебіторської заборгованості.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-04

Як цитувати

Бабенко, В., & Клепікова, С. (2021). АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПАТ «КОМПЛЕКСНИЙ БЕЗЛЮДІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ». Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (1), 3–7. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2021.1.3