ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Петро Перерва доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; м. Харків, Ukraine
  • Наталя Гришко  кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; м. Кременчук, Ukraine
  • Марія Маслак кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; м. Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.4.72

Анотація

Пошук найменш затратних шляхів безперервного підвищення якості продукції з метою забезпечення конкурентоспроможності став
актуальним завданням підприємств у сучасних умовах. Якість як фактор конкурентоспроможності має вплив і на національну економіку, і
на розвиток окремих суб’єктів господарювання. При цьому на мікрорівні особливу роль відіграють витрати на заходи, що попереджують
дефекти та втрати якості. Враховуючи, що управління витратами (у тому числі і витрат на якість) слугує інструментом досягнення
підприємством економічного росту, реалізація цього напряму потребує впровадження ефективної системи обліково-економічної оцінки
та системи управління якістю. Складність класифікації витрат на якість пояснюється різними масштабами виробництва, що має вплив на
склад самих витрат. У статті розглянуто основні підходи до класифікації та категоризації витрат на якість з урахуванням наукового здобутку
у сфері обліку витрат на якість, на основі чого було запропоновано власний підхід до управління даною категорією витрат на основі
багаторівневого поділу. Такий підхід дозволяє управлінцям виявити, що деяких видів витрат на якість уникнути неможливо, у той час як інші
можна мінімізувати. Досліджено основні елементи витрат на якість та здійснено їх систематизацію у розрізі облікових моделей за різними
класифікаційними ознаками. Розглянуто теоретичні підходи до обліку витрат на якість. Наголошено на тому, що для цілей бухгалтерського
обліку запропоновано класифікувати витрати на якість, виходячи з необхідності їх розмежування, оскільки загальні витрати на виготовлення
і якість продукції, згідно діючої методики обліку витрат, не розрізняють як окремі категорії витрат. За результатами дослідження встановлено,
що управління витратами на якість, якщо їх позиціонувати як конкретні витрати ресурсів, сприяє поліпшенню конкурентоспроможності
підприємства.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-08

Як цитувати

Перерва, П., Гришко , Н., & Маслак , М. (2020). ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (4), 72–75. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.4.72