ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ІННОВАЦІЙ З УРАХУВАННЯ ФАКТОРУ РИЗИКУ

Автор(и)

  • Вікторія Войтко кандидат економічних наук, доцент, Національний економічний університет імені Семена Кузнеця, доцент кафедри бухгалтерського обліку і бізнес-консалтингу, Ukraine
  • Тетяна Окландер доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та підприємництва Одеської державної академії будівництва та архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.5.82

Анотація

У статті доведено, що вартісна оцінка інновацій промислового підприємства представляє певну складність через недостатню опрацювання
окремих методичних питань, пов'язаної з відсутністю єдності поглядів щодо понятійного апарату, а також різноманіттям класифікаційних
ознак, мінімальним практичним досвідом реалізації. Проте, введення в практичну діяльність аналітиків понять і категорій, що пояснюють
процес накопичення знань з подальшою їх трансформацією в інтелектуальний капітал господарюючого суб'єкта, дає можливість розширити
економічні дослідження областей, які до цього слабко піддавалися вартісної оцінці. Проаналізовано і систематизовано фактори ризиків, які
впливають на ціну інноваційної продукції промислових підприємств. Запропоновано аналіз факторів ризиків, які впливають на
ціноутворення промислових підприємств, здійснювати за допомогою методу структурного аналізу причинно-наслідкових зв'язків
(fishbone diagram) Каору Ішикави (Kaoru Ishikawa). Цей метод є наочним і надає можливість системно аналізувати причинно-наслідкові
зв’язки всіх факторів, які в різній мірі впливають на розмір загального ризику. Крім того, застосування саме цього методу дозволяє провести
ґрунтовний аналіз факторів цінового ризику на основі їх систематизації та виявити нові фактори, які з’являються внаслідок
трансформаційних змін у зовнішньому і внутрішньому середовищах суб’єктів господарювання. Останнє є надзвичайно важливим з огляду
на посилення конкурентної боротьби між товаровиробниками на ринку та необхідність прийняття вчасних обґрунтованих управлінських
рішень. Урахування факторів ризику у процесі ціноутворення вимагає від промислових підприємств не лише постійного моніторингу
зовнішнього і внутрішнього середовища, а й добору релевантних методів для їх аналізу.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-25

Як цитувати

Войтко, В., & Окландер, Т. (2020). ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ІННОВАЦІЙ З УРАХУВАННЯ ФАКТОРУ РИЗИКУ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (5), 82–86. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.5.82