ПРОМИСЛОВІ ІННОВАЦІЇ: МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ З УРАХУВАННЯМ СТАДІЙ ЇХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

Автор(и)

  • Ольга Маслак доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, Ukraine
  • Наталя Гришко кандидат економічних наук, доцент, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, доцент кафедри економіки; м. Кременчук, Ukraine
  • Ольга Глазунова кандидат економічних наук, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, старший викладач кафедри економіки; м. Кременчук, Ukraine
  • Богдан Гришко студент 2 курсу, Кременчуцького льотного коледжу ХНУВС, м. Кременчук, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.5.68

Анотація

Дослідження механізмів управління промисловими інноваціями з урахуванням стадій їх життєвого циклу є надзвичайно актуальним і
важливим завданням на шляху розв’язання проблем переходу підприємств до інноваційної моделі розвитку. Інноваційна діяльність
підприємства спрямована на створення і залучення із зовнішнього середовища таких інновацій, які б сприяли підвищенню його
конкурентоспроможності, зміцненню ринкових позицій, забезпечували перспективи розвитку. У зв’язку з цим виникає об’єктивна
необхідність у переосмисленні на теоретичному та практичному рівнях ролі механізмів управління інноваціями з урахуванням стадій
життєвого циклу для сучасної української економіки та її перспектив. Метою статті є є формування механізму управління промисловими
інноваціями з урахуванням їх життєвого циклу. Проблеми у сфері інноваційного розвитку настільки різноманітні та складні, що необхідні
подальші дослідження у цій площині, які б включали комплексний аналіз механізмів управління інноваціями у непростих соціально-
політичних та економічних умовах розвитку національної економіки та забезпечували економічну безпеку підприємств. Розвиток та
функціонування інновацій та інноваційних процесів підприємства неможливо без створення механізму управління інноваційною
діяльністю, яка контролювала би всі складові даного виду діяльності, враховуючи окремі стадії життєвого циклу продукції, як на
стратегічному та і оперативному рівнях. Інноваційна діяльність потребує системного управління за допомогою механізму, який повинен
бути елементом загального стратегічного механізму управління підприємством, який враховує особливості окремих стадій життєвого циклу
промислової продукції. Запропонований в статті механізм управління промисловими інноваціями, який враховує специфіку стадій
життєвого циклу надасть більш повне розуміння принципів управління інноваційною діяльністю та допоможе реалізувати інноваційний
потенціал промислових підприємств шляхом ефективної реалізації інноваційних проектів, розрахованих на отримання конкурентних
переваг і зміцнення ринкових позицій.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-23

Як цитувати

Маслак, О., Гришко, Н., Глазунова, О., & Гришко, Б. (2020). ПРОМИСЛОВІ ІННОВАЦІЇ: МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ З УРАХУВАННЯМ СТАДІЙ ЇХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (5), 68–71. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.5.68