ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Ніна Аванесова Харківський національний університет будівництва та архітектури, завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування, м. Харків, Ukraine
  • Інна Нечунеєва Харківський національний університет будівництва та архітектури; м. Харків, Ukraine

Анотація

У статті проведено дослідження теоретико-методологічних підходи до управління кадровим потенціалом підприємств у сучасних мінливих умовах
України. З’ясовано, що однією із основних проблем вітчизняних підприємств є невідповідність структури персоналу потребам виробництва, що
свідчить про неефективність управління кадровим потенціалом. Визначено необхідність проведення аналізу теоретико-методологічних підходів до
управління кадровим потенціалом підприємств з метою виявлення напрямків щодо їх удосконалення. Систематизовані та узагальнені підходи щодо
трактування категорії трудовий потенціал та доведено, що під цим поняття розуміється реальною і можливою в майбутньому кількістю та якістю
праці, якою володіє суспільство, колектив організації, індивід за даного рівня розвитку науки і техніки, і яка визначається кількістю працездатного
населення, його професійно-освітнім рівнем. У результаті ототожнення наукових праць вчених виявлено, що людський капітал підприємства – це
сукупність якостей, які визначають продуктивність праці всього персоналу і можуть стати джерелом доходів для працівників і підприємства. При
цьому якостями, що визначають продуктивність праці є: здоров'я, здібності, освіта, професіоналізм і мобільність працівників всього підприємства.
Доведено, що кадровий потенціал поєднує висококваліфікованих працівників, які характеризуються професійною придатністю, компетентністю,
досвідом роботи, особистими морально-етичними якостями і здатних до розвитку нових навичок, що мають бажання та можливість здійснювати
трудову діяльність, що відповідає рівню їхньої освіти. Розроблено схему співвідношення категорій трудового потенціалу, людського капіталу та
кадрового потенціалу підприємства Зроблено висновок, що аналіз теоретико-методологічних підходів до управління кадровим потенціалом
підприємств вказує на те, що у науці переважно розглядаються підходи до управління трудовим потенціалом та людським капіталом. Це не
дозволяє ефективно управляти кадровим потенціалом підприємств та забезпечувати відповідність кадрової структури потребам виробництва у
відповідності із трудовим потенціалом підприємства та ринку праці.

Біографія автора

Ніна Аванесова, Харківський національний університет будівництва та архітектури, завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування, м. Харків

доктор економічних наук, професор

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-23

Як цитувати

Аванесова, Н., & Нечунеєва, І. (2020). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (5), 48–52. вилучено із http://es.khpi.edu.ua/article/view/240666