ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТАРТАПІВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Наталя Гришко Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, доцент кафедри економіки; м. Кременчук, Україна
  • Марія Маслак Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; м. Харків, Україна, Україна
  • Наталія Азізова викладач Пoлiтexнiчного кoледжу Кpементyцькoгo нaцioнaльнoгo yнiвepоитery iменi Миxaйлa Остpoгpaдськoгo, Україна
  • Андрій Сорока Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; м. Кременчук, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.5.35

Анотація

У статті досліджуються актуальні питання розвитку стартапів як інноваційних форм підприємницької діяльності. Стверджується, що стартап
являє собою відносно недавно створене підприємство, бізнес якого побудовано на основі інновацій або інноваційних технологій. Зазначено,
що Україна вже робить перші вдалі кроки на шляху становлення та розвитку стартапів. Водночас існують невідповідності між українським
та зарубіжним досвідами такого розвитку. Проведено дослідження процесів формування стартапів в Україні. У ході здійснення дослідження
виявлено, що серед передумов, що формують підґрунтя для інноваційно-орієнтованого підприємництва та розвитку стартапів, слід виділити
створення відповідної інноваційної інфраструктури. Відповідно, факторами стримування розвитку стартапів виступають проблеми, пов’язані
з їх реалізацією у інноваційному сегменті. Оскільки результативність заходів щодо формування потрібної інфраструктури та досяжність
цільових орієнтирів за низькою маркерних показників викликає сумніви, то наголошено, що в умовах недостатності стимулів (у тому числі і
фінансових) до інноваційної діяльності, розвиток бізнесу можливий за умови залучення наукових та освітніх середовищ. Такі заходи зможуть
також вирішити проблему розбалансованості ринку науково-технічної продукції. Проведене дослідження підтверджує важливість сприяння
розвитку стартапів, необхідність залучення до їх заснування найбільш активних представників молоді, що формують інтелектуальний
потенціал країни та здатні до креативного мислення. За результатами дослідження запропоновано заходи щодо усунення перешкод на шляху
до забезпечення функціонування стартап-проектів та розвитку економіки країни вцілому. Окрему увагу приділено підтримці
конкурентоздатних стартап-ідей уже на ранніх стадіях, що у подальшому сприяє їх перетворенню на впроваджені у практику діяльності
інноваційних компаній розробки або вихід новоствореного стартап-підприємства на ринок.

Біографії авторів

Наталя Гришко, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, доцент кафедри економіки; м. Кременчук

кандидат економічних наук,
доцент

Марія Маслак, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; м. Харків, Україна

кандидат економічних наук, доцент
кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин

Андрій Сорока, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; м. Кременчук

аспірант кафедри економіки

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-16

Як цитувати

Гришко, Н., Маслак, М., Азізова, Н., & Сорока, А. (2020). ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТАРТАПІВ В УКРАЇНІ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (5), 35–38. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.5.35