АНАЛІЗ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ ПРОДУКТОГЕННИХ ДЕТЕРМІНАНТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Автор(и)

  • Юлія Ковальчук Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи», аспірант; м. Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.4.25

Ключові слова:

підприємства залізничного транспорту, організація фінансів, енергозбереження, функції фінансів залізничної галузі

Анотація

Об'єктом дослідження є процес енергозбереження підприємства залізничної галузі. За результатами аналізу визначено, що у найближчій перспективі Україна має намір скоротити свій на тепер дуже високий рівень енергоспоживання, який з економічної точки зору значною мірою обтяжує як державний бюджет і підприємства, так і населення. Зазначимо, що у транспортному комплексі України залізничний транспорт займає основне місце в царині як вантажних, так і пасажирських перевезень. Саме Укрзалізниця визначає обсяги та напрямки перевезення вантажів та стабільність пасажиропотоків на ключових напрямах транспортної інфраструктури. Наведено, результати аналізу вантажообігу пасажирообігу і питомі енергозатрати в транспортній системі України станом на 2019 р. Продуктогенними детермінантами або факторами будемо називати сукупність основних причин, витоків, заходів які впливають на продуктивність процесу енергозбереження на підприємствах залізничної галузі, тобто на отримані показники в результаті виробничо-господарської діяльності підприємств залізничного транспорту. Зазначимо, що вплив факторів має комплексний характер, тобто причини, накладаючись одна на одну можуть прискорювати розвиток та збільшувати прибуток транспортного підприємства або уповільнювати, впливати позитивно на продуктивність та ефективність процесу господарювання або негативно, але урахування зазначених факторів є обов’язковим з економічної точки зору. Виокремлено і схарактеризовано основні принципи організації фінансів підприємств залізничного транспорту: самоокупності, фінансового планування, обов’язкового створення резервів, дотримання фінансової дисципліни, матеріальної зацікавленості колективу, матеріальної відповідальності підприємства, контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємств залізничного транспорту. Дослідження вище означених принципів показало, що на можливість їх реалізації безпосередньо впливає специфіка залізничної галузі, причому найбільший прояв цього впливу відбивається на принципах повної фінансової самостійності та фінансового планування. Визначено, що умови енергозбереження для підприємств залізничного транспорту – це такі, що призводять до зменшення собівартості перевезень за рахунок економного витрачання усіх видів енергоносіїв шляхом переходу підприємства до докорінно нових форм, методів та заходів ведення виробничо-господарської діяльності.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-09

Як цитувати

Ковальчук, Ю. (2020). АНАЛІЗ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ ПРОДУКТОГЕННИХ ДЕТЕРМІНАНТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (4), 25–31. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.4.25