СТРАТЕГІЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Автор(и)

  • Діана Райко доктор економічних наук, професор, кафедра економічної кібернетики та маркетингового менеджменту, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; м. Харків, Ukraine
  • Ольга Маслак доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; м. Кременчук, Ukraine
  • Марія Маслак кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; м. Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.3.131

Ключові слова:

стійкий розвиток, стійкість, екологічна безпека, економічна стабільність, соціальне благополуччя, стратегія

Анотація

У статті визначено, що сьогодні задля забезпечення прозорого інформаційного представлення всіх аспектів діяльності компанії важливим є розуміння, відображення та втілення стратегічних орієнтирів підприємства з орієнтацією на забезпечення стійкого розвитку, що надасть можливість краще розуміти бізнес-модель компанії, її вплив на соціум та навколишнє середовище. При цьому необхідність виокремлення елементів успішної стратегії стійкого розвитку підприємства є актуальною проблемою як у теоретичному, так й у практичному сенсі. За результатами дослідження з’ясовано, що основними компонентами успішності втілення засад стійкого розвитку виступають такі елементи як взаємодія з широким колом стейкхолдерів та соціальна відповідальність, лідерство, ідеї, бренд та інновації. За таких умов актуальним є завдання забезпечення більш ефективної трансформації концептуальних положень в дієвий інструментарій управління підприємством на всіх рівнях його функціонування. Мета дослідження полягала у вивчені найважливіших параметрів стійкого розвитку підприємств, умов і передумов для формування напрямів вдосконалення стратегії стійкого розвитку. Узагальнюючи запропоновані методичні підходи до стійкого розвитку підприємств, зазначено що для забезпечення подальшого зростання ефективності підприємств потрібними є заходи щодо втілення новітніх ресурсозберігаючих технологій, підвищення ефективності бізнес-процесів, вирішення проблем технологічного відставання, раціоналізації використання ресурсів, організації використання вторинних ресурсів, аналізу ефективності використання трудового потенціалу. У статті авторами наголошується на тому, що переорієнтація на слідування принципам стійкого розвитку здатна сприяти переосмисленню ролі окремих підприємств та галузей в цілому як перспективи майбутнього, а не баласту минулого.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-22

Як цитувати

Райко, Д., Маслак, О., & Маслак, М. (2020). СТРАТЕГІЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (3), 127–130. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.3.131