ПЛАНУВАННЯ КАР’ЄРИ ТА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ: ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

  • Ярослава Яковенко асистент кафедри економіки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського; м. Кременчук, Ukraine
  • Володимир Таловер кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського; м. Кременчук, Ukraine
  • Дмитро Лозовик старший викладач кафедри економіки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського; м. Кременчук, Ukraine
  • Володимир Бала кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського; м. Кременчук, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.3.110

Ключові слова:

кар’єра, професійний розвиток, вибір кар’єрних цілей, планування кар’єри, ділова кар’єра, кар’єрна орієнтація

Анотація

У статті розкрито особливості планування та розвитку кар’єри, розглянуто її особливості як процесу, який здійснюється в умовах інформатизації та динамічної зміни соціально-економічних відносин, а також передбачає необхідність професійного становлення та розвитку особистості. Уточнено категоріально-понятійний апарат з питань управління кар’єрою. Наголошено на тому, що ринок знань, який включає в себе навички, творчі здібності працівника, професіоналізм і компетентність, стає рушійною силою професійного розвитку, який полягає у підвищенні мотивації та покращені здібностей у відповідності до виконуваної діяльності. Було з’ясовано стан вивчення основних факторів, що впливають на формування кар’єрних орієнтацій. Також у ході дослідження було виявлено проблеми стосовно реалізації кар’єри молоді на сучасному ринку праці. Авторами стверджується, що дипломований фахівець обирає напрям своєї діяльності серед багатьох варіантів, які можна узагальнено розділити на три категорії: бізнесова діяльність, робота на державній службі чи академічна наука. Окремо було досліджено економічний ефект від націленості працівника на професійний розвиток і зростання та подано чинники розвитку фахівця-економіста у сфері академічної науки. Розкрито основні положення сучасної концепція розвитку кар’єри, зокрема: свобода вибору освітніх траєкторій, узгодження розвитку кар’єри з прагненнями індивіда, поступове планування кар’єри. Здійснено порівняння системи професійної підготовки економістів в Україні та закордоном. Також встановлено, що фахівці у економічній сфері не завжди уявляють власне професійне майбутнє і кадровий потенціал, а також сукупність необхідних у майбутньому знань і навичок. Підсумовано, що важливе значення у формуванні та управлінні кар’єрним розвитком мають врахування динаміки розвитку кар’єри та мотиваційні аспекти.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-19

Як цитувати

Яковенко, Я., Таловер, В., Лозовик, Д., & Бала, В. (2020). ПЛАНУВАННЯ КАР’ЄРИ ТА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ: ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (3), 106–109. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.3.110