МЕНЕДЖМЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В ПЕРІОД НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ( COVID-19).

Автор(и)

  • Олена Проскурня кандидат технічних наук, доцент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,, Україна
  • Андреа Передрій асистент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,, Україна
  • Марина Кармінська-Бєлоброва кандидат наук з державного управління, Національній технічний університет «Харківський політехнічний інститут», старший викладач кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин, м. Харків, Україна
  • Петро Перерва доктор економічних наук, професор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», завідувач кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.3.90

Ключові слова:

міжнародні транснаціональні корпорації, автоматична звітність, ризик-тенденції, глобалізація

Анотація

Багато світових компаній були змушені зупинити виробництва при пандемії і зазнають колосальних збитків. Однак, є і ті, хто не тільки зумів зберегти позиції в період пандемії, а й завдяки передовому досвіду, виходять з кризи з новими силами. Міжнародні транснаціональні корпорації (ТНК) виступають як самостійна підсистема і найважливіший каталізатор процесів трансформації і глобалізації світової еконо-міки. Тобто з одного боку, ТНК є об'єктом і продуктом глобалізації, з іншого - суб'єктом глобалізаційних змін в економіці, який впливає на соціально-економічний розвиток національних і світової господарської систем. Крім того, вивчення розвитку ціннісних орієнтирів і характерних рис управління ТНК свідчить, що змінні процеси в ТНК демонструє поступовий перехід до нової стадії соціально-економічного розвитку, новому балансу використання основних ресурсів, а саме - розумного споживання природних і новому рівню розви-тку людських ресурсів. Це дослідження, в ході підготовки якого проводиться ряд робіт з вивчення та аналізу діяльності міжнародних тран-снаціональних корпорацій в період невизначеності. Разом з тим поетапний аналіз менеджменту економічної діяльності ТНК дозволяє зро-бити висновок, що транснаціональні корпорації не тільки прискорюють просування світової економіки до глобалізації і формують її харак-тер в сучасних умовах, а й є об'єктивним породженням економічних процесів.
На реалізацію такої діяльності впливає фактор невизначеності у вигляді посилення інтеграції національних економік, зростання міжнарод-ної кооперації, лібералізації ринків товарів, послуг і капіталу, різкого збільшенні темпів розвитку світової економіки та інше, що в свою чергу створює потужний вплив на підприємницьку діяльність, змушуючи її адаптуватися до нових вимог сучасності. Саме тому важливим процесом ведення бізнесу є врахування всіх небезпек і ризик-тенденції, а управління ризиком стає життєво-необхідним процесом для будь-якого підприємства, запорукою його конкурентоспроможності. Визначено, що використання інструментів автоматичної звітності, які забез-печують візуальну безперервність ризиків, включаючи прогнозні оцінки з одного погляду, контрольні списки і відстежування всіх процесів діяльності, підвищують стійкість корпорацій.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-18

Як цитувати

Проскурня, О., Передрій, А., Кармінська-Бєлоброва, М., & Перерва, П. (2020). МЕНЕДЖМЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В ПЕРІОД НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ( COVID-19). Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (3), 86–90. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.3.90