СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Автор(и)

  • Вікторія Яцина кандидат економічних наук, доцент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», доцент кафедри зжагальної економічної теорії; м. Харків, Ukraine
  • Тетян Кочетова Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», доцент кафедри міжнародного бізнесу та фінансів, м. Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.3.54

Ключові слова:

інвестиційна привабливість, синергетика, методи оцінки ефективності інвестиційних проектів, чиста поточна вартість, термін окупності, економіко-математична модель

Анотація

У статті проаналізовано необхідність багатокритеріального обґрунтування інвестиційних проектів, що вимагає застосування синергетичного підходу до його вирішення. Виявлено недоліки методичних аспектів щодо оцінки інвестиційних проектів, які ґрунтуються на використанні декількох способів розрахунків одного економічного показника для вибору найбільш ефективного варіанту. Дocлiджено теоретичні i практичні заcади застосування багатоцільового синергетичного підходу до вирішення завдання оптимізації інвестиційних бізнес-процесів. Розглянуто сутність та зміст поняття «синергетика». Зазначено, що синергетичний ефект від реалізації інвестиційних завдань є багатоаспектним і багатоцільовим, тому кількісно його доцільно представляти вектором, компонентами якого є економічні, фінансові, соціальні, екологічні та інші показники режимів взаємодії елементів аналізованої системи. В основу запропонованої концепції синергетичного ефекту бізнес-проекту покладено таку додаткову складову ефекту, що є результатом узгодженого і одночасного обліку всіх або більшої частини ключових факторів на етапі його обґрунтування. На основі аналізу методів оцінки ефективності бізнес-проектів, з метою вирішення завдань в багатоцільовий постановці розроблена економіко-математична модель оцінки ефективності інвестиційних проектів. Особливістю розрахунку є вибір з сукупності бізнес-проектів оптимального шляхом прийняття в якості домінуючого будь-якого критерію оптимальності. Запропонована модель дає можливість визначити оптимальні розміри платежів інвестиційної та доходної частин проекту, а також встановлену інвестором норму його прибутковості як рішення задач оптимізації. В якості критеріїв оптимальності обрані чиста приведена вартість, індекс рентабельності і дисконтований термін окупності капітальних вкладень. Доведено, що запропонованій підхід до оцінки інвестиційних проектів на підставі багатокритеріальності дозволяє врахувати сукупність взаємопов’язаних показників для прийняття остаточного рішення, що відповідає поставленій меті і істотно знижує ризик інвестора.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-12

Як цитувати

Яцина, В., & Кочетова, Т. (2020). СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (3), 50–53. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.3.54