КЛАСИФІКАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ТА СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Автор(и)

  • Ірина Юр’єва кандидат економічних наук, доцент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», доцент кафедра економічного аналізу та обліку ;м. Харків,, Ukraine
  • Ганна Гаряєва Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», доцент кафедри права; м. Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.3.36

Ключові слова:

соціально-трудові відносини, управління, ефективність, підприємство, виробництво, організація, принципи, працівник, держава, бізнес, колектив, партнерство, класифікація, сфера, персонал, проблема, відповідальність, керівник, рішення, система, .децентралізація, діяльність, повноваження.

Анотація

Сучасне розуміння питання трудових відносин багатозначне. У широкому змісті під ним розуміються врегульовані нормами трудового права суспільні відносини, що виникають як результат впливу норм трудового права на поведінку суб'єктів трудової діяльності в результаті укладення трудового договору, внаслідок якого між ними виникають правові зв'язки, а також відносини з приводу встановлення умов праці на підприємстві, навчання і перекваліфікації за місцем роботи та відносини, пов'язані з наглядом і контролем за додержанням трудового законодавства, вирішенням трудових спорів та працевлаштуванням громадян. Соціально-трудові відносини залежно від способу їхнього регулювання, методів розв'язання проблем класифікують за типами. Тип соціально-трудових водоносен визначається їх характером, способами їх регулювання, методами.. Пріоритетність конкретних принципів існування соціально-трудових відносин, їх комбінація в процесі розв'язання проблем у соціально-трудовій сфері характеризують тип соціально-трудових відносин та соціального партнерства на підприємстві. Основними завданнями дослідження соціальної відповідальності є набуття знань з основних аспектів теорії соціального управління; ознайомлення з досвідом соціального управління за науковими працями зарубіжних авторів; розвиток і вдосконалення особистих якостей, які необхідні в управлінській діяльності. Під системою соціальної відповідальності розуміють сукупність функцій та повноважень, які необхідні для здійснення управлінського впливу, у тому числі і соціального. Система соціального управління повинна будуватися з врахуванням основних принципів соціальної відповідальності: функціональної інтеграції, професіоналізму, відповідальності за наслідками приймаємих рішень, оптимального співвідношення централізму та децентралізму. Для того щоб визначити площину охоплення соціальної відповідальності, виявити проблеми та установити пріоритети, організації слід розглянути основні аспекти системи соціальної відповідальності.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-09

Як цитувати

Юр’єва, І., & Гаряєва, Г. (2020). КЛАСИФІКАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ТА СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО НА ПІДПРИЄМСТВАХ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (3), 36–39. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.3.36