ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ КОМПЛЕКСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИФРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Ніна Аванесова доктор економічних наук, професор, Харківський національний університет будівництва та архітектури, завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування, м. Харків, Україна
  • Олександр Мордовцев кандидат економічних наук, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», доцент кафедри міжнародного бізнесу та фінансів; м. Харків, Україна
  • Тетяна Колодяжна кандидат економічних наук, Харківський національний університет будівництва та архітектури, доцент кафедри фінансів та кредиту, м. Харків, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.3.9

Ключові слова:

економічна безпека, інформаційна безпека, цифрова безпека, цифрова економіка, кібербезпека

Анотація

У статті проведено дослідження теоретико-методичних та практичних аспектів комплексного забезпечення цифрової безпеки як основи для створення надійної системи інформаційної та економічної безпеки в рамках цифрової економіки на промисловому підприємстві України. Виявлено, що за допомогою цифрової економіки підвищується ефективність всіх промислових галузей за рахунок використання інформаційних технологій; якісно і кількісно збільшуються можливості здійснення через комп'ютер практично всіх господарчих операцій економіки. Визначено, що можливість внутрішнього та зовнішнього втручання в інформаційну систему промислового підприємства може негативно вплинути на викривлення таких параметрів інформації, як конфіденційність, цілісність, доступність, достовірність тощо. Проведено аналіз ocнoвних досліджень концептуальних основ сутності категорій інформаційна безпека», «кібербезпека» та «цифрова безпека» на промислових підприємствах та надано узагальнене визначення категорії «цифрова безпека». Доведено, що цифрова безпека промислового підприємства полягає у формуванні принципів, методів та заходів щодо виявлення, аналізу, запобігання та нейтралізації негативних джерел, причин і умов впливу на інформацію та на основі цього сформовано механізм комплексного забезпечення цифрової безпеки промислового підприємства в умовах розвитку цифрової економіки України. В рамках розробленого механізму запропоновано побудувати ефективну стратегію впровадження та функціонування цифрової безпеки промислового безпеки на засадах визначених базових універсальних положень цієї стратегії. Запропоновано комплекс практичних заходів забезпечення реалізації стратегії цифрової безпеки промислового підприємства в режимі безперервного часу. Зроблено висновок, що для сучасного промислового підприємства вкрай важливо сформувати ефективну систему економічної та інформаційної безпеки, центральним місцем якої буде займати надійна цифрова безпека.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-03

Як цитувати

Аванесова, Н., Мордовцев, О., & Колодяжна, Т. (2020). ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ КОМПЛЕКСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИФРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (3), 9–14. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.3.9