DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Розвиток організаційно-економічного механізму управління розвитком індустрії туризму та гостинності

Petr Grigorievich Pererva, Andrey Vasilyevich Kosenko, Maria Vladimirovna Maslak, Viktoriya Oleksandrivna Matrosova, Iryna Vladimirovna Dolyna

Анотація


У статті розглянуті питання вирішення цілого ряду економічних, організаційних, соціальних, правових проблем, які мають сприяти піднесенню сфери туризму в Україні, збільшення її вкладу в національну економіку, підвищення її рейтингу в світових показниках туристських потоків. Володіючи мультиплікативним ефектом, туризм здатний створити передумови для економічного підйому багатьох українських регіонів, збільшення зайнятості населення, стати доступним для всіх верств населення незалежно від рівня доходу і більш повного задоволення потреб громадян у відпочинку. Проведений аналіз виявив нагальну необхідність проведення наукових досліджень по ровитку організаційно-економічного механізму управління розвитком сфери туризма та гостинності.
Доведено, що в умовах обмеженого бюджету нашої країни туристським підприємствам в Україні, які в цей час активно розвиваються, важливо адаптуватися до нових технологій, впроваджувати хмарні системи і користуватися різними інтернет-платформами. Технологічні інновації в гостинності спрямовані на поліпшення якості послуг, що надаються, тобтона підвищення комфортності клієнта, туриста, а також на оптимізацію витрат в діяльності підприємства. Все це дозволяє домогтися поліпшення показників організації, підвищити конкурентоспроможність і привабливість в очах потенційних клієнтів.
Забезпечення ефективних організаційно-економічних умов розвитку туризму в регіоні досягається шляхом вирішення задач державної політики в області регулювання регіонального туризму. Від того, наскільки ефективно інтегрована сфера надання комплексу туристичних послуг в економічну систему території, у в чому залежить і рівень її соціально-економічного розвитку в цілому. Сукупність завдань в області регулювання регіонального туризму можна розділити на два блоки: організаційні та економічні. Авторами обгпрунтовано, що для подальшого успішного розвитку туризму і гостинності в нашій країні і в її окремих регіонах в даний час необхідно докласти зусиль щодо вдосконалення організаційно-економічного механізму розвитку індустрії туризму та гостинності в нашій країні.
Обгрунтиовано, що в умовах трансформаційного суспільства інноваційна інфраструктура повинна сприяти входженню науки в ринкове середовище, розвитку підприємництва в науково-технічній сфері, тому її формування багато в чому визначається станом ринкової інфраструктури. В цілому інноваційна інфраструктура в готельній індустрії є організаційну, матеріальну, фінансово-кредитну, інформаційну базу для створення умов, що сприяють ефективній акумуляції та розподілу коштів, а також надання послуг високої якості.


Ключові слова


туризм, гостинність, економіка, організація, менеджмент, механізм, підприємства, ефективність

Повний текст:

PDF


Copyright (c) 2020 Petr Grigorievich Pererva, Andrey Vasilyevich Kosenko, Maria Vladimirovna Maslak, Viktoriya Oleksandrivna Matrosova, Iryna Vladimirovna Dolyna