DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Принципи економічного аналізу та його ключові категорії

Yulya Ilchenko, Alyona Kurchenko, Nataliya Siketina

Анотація


Господарська діяльність підприємств, як і інші явища суспільного життя, потребує систематичного вивчення для успішного й ефективного управління нею. Одним із способів вивчення діяльності є аналіз. Багатогранність і взаємозалежність діяльності підприємства визначають необхідність проведення аналізу господарських ситуацій. Цю роль в процесі управління виконує економічний аналіз. Він в цій системі виконує роль зворотного зв'язку між керуючою і керованою системою. Основною метою дослідження є вивчення принципів економічного аналізу та основних його складових – ключових категорій. Досліджено основні принципі економічного аналізу: принцип державності; принцип науковості; принцип об'єктивності; принцип системності та комплексності; принцип оперативності; принцип демократичності і масовості; принцип конкретності і дієвості економічного аналізу; принцип ефективності економічного аналізу. Категорію «економічний аналіз» визначено як загальне фундаментальне поняття, яке відображає найбільш суттєві, закономірні зв'язки та відносини у господарській діяльності. Узагальнено специфічні категорії економічного аналізу, які несуть основне смислове навантаження. Досліджено основні категорії економічного аналізу: аналіз і синтез; предмет, об’єкт і суб’єкт економічного аналізу; цілі та завдання економічного аналізу; умови й фактори діяльності; аналітичні показники; види, принципи та метод економічного аналізу. Визначено основні категорії економічного аналізу, які використовуються у практичній діяльності підприємства: ресурси, причини. Категорію «ресурси» визначено як джерела, засоби забезпечення виробництва (матеріальні, трудові, природні, фінансові, інформаційні). Категорію «причини» визначено як рушійні сили зміни яких-небудь економічних явищ і процесів. Категорію «фактори» визначено як причини зміни величини якого-небудь економічного показника. Категорію «резерви» визначено як можливості підвищення ефективності діяльності підприємства щодо досягнутого рівня на основі впровадження певних заходів.

Ключові слова


економічний аналіз, категорія, принцип, аналіз, синтез, фактори, ресурси, причини, резерви

Повний текст:

PDF


Copyright (c) 2020 Yulya Ilchenko, Alyona Kurchenko, Nataliya Siketina