Реалізація підприємницького потенціалу шляхом спроби створення першого власного бізнесу

Автор(и)

  • Oleksandra Oleksandrivna Litvinenko Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine
  • Marija Vladuckavna Litvinenko Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», доцент кафедри економіки і маркетингу, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7422-8302

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Ключові слова:

власний бізнес, молодь, Інтернет-простір, текстильні вироби, розвиток дитини, витрати, наповнювач Memory ефективність, прибуток

Анотація

Висвітлено значимість молодіжного підприємництва для розвитку економічної політики країни. Досліджено молодіжне підприємництво як особливий вид економічної активності молоді, його вплив на досягнення економічних інтересів та розкриття творчого потенціалу і самореалізацію молоді. Право кожної людини на реалізацію свого потенціалу, вільний і всебічний розвиток себе як особистості визначено Конституцією України. У роботі зроблено акцент, що економічний профіль навчання у Навчально-науковому інституті економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу формує у студентів підприємницьке мислення, забезпечує отримання різних компетенцій і можливостей підприємницької ініціативи та надає можливість спробувати втілити ідею в реальний проект, а саме створити власний бізнес в молодіжному середовищі з метою отримання прибутку і самореалізації. В роботі розглянуто проект з виробництва виробів для розвитку дітей віком до року, а також дітей з захворюванням аутизму, дитячого церебрального паралічу, а саме текстильних виробів (ковдр та подушок) по техніці «Бонбон», що являє собою різновид декоративно-прикладного мистецтва. Визначено їх функціональні характеристики: практичну, естетичну, оздоровчу та соціальну. Показано, що для реалізації цього бачення необхідно прорахувати мінімальний набір чинників,: аналіз конкурентного поля, аналіз сильних, слабких сторін, можливостей та загроз, сформувати бізнес-модель та ціннісну пропозицію, визначити етапи реалізації проекту та прорахувати доходи та витрати. На базі цього сформовано послідовність дій при реалізації проекту: забезпечення наявності організаційно-правової форми підприємництва, аналіз ринку (конкурентів та попиту) і вибір напрямів збуту, розрахунок собівартості виробу, визначення ціни з урахуванням вимог ринку, розрахунок очікуваного економічного ефекту, аналіз результатів проекту та внесення коректив за необхідністю, подальше розширення підприємницької діяльності. Зроблено висновок, що розвиток молодіжної підприємницької діяльності потрібно розглядати як об'єктивну необхідність і реальність сучасного етапу розвитку України. А розвиток саме студентського підприємництва має зайняти особливе становище в системі державної молодіжної політики.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-20

Як цитувати

Litvinenko, O. O., & Litvinenko, M. V. (2018). Реалізація підприємницького потенціалу шляхом спроби створення першого власного бізнесу. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (48), 53–59. https://doi.org/10.20998/%x