DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Лідерство як інструмент ефективного управління

Irina Alekseevna Novik, Polina Ruslanovna Pelyukhnya

Анотація


У цій статті розглядаються питання лідерства як важливого інструменту ефективного управління в організації. Лідерство представлено як міждисциплінарне явище, яке вивчається психологією, педагогікою, політологією, філософією, соціологією, менеджментом. Проаналізовані та детально розглянуті різні основні риси лідера як предмету вивчення різних дисциплін. Сучасні тенденції розвитку концепції лідерства, а також важливість цих тенденцій добре обґрунтовано на основі розглянутої літератури. Концепцію лідерства було прийнято розглядати як процес формування людини як центру всіх процесів, що відбуваються в організації, авторитету, що може впливати на ефективність діяльності організації, "фундаментом фірми". Була висвітлена головна проблема неефективного управління - відсутність єдиного визначення лідерства та терміну «керівник організації». Крім того, основні характеристики ефективного лідера, включаючи вибір відповідного типу влади, були розглянуті як основні проблеми ефективного управління. Відображаються як схожість, так і відмінності таких понять як "лідер", "авторитет" та "начальник". Було доведено, що терміни не збігаються за характеристиками та основними рисами, такі як можливості, повноваження, способи впливу, а також навіть набір особистих якостей. Представлено визначення поняття "лідер організації", яке гарантується такими принципами як формальна структура організації, в якій лідер має право на владу і неформальна структура з фактичним визнанням цього права підлеглими. Проаналізовані різні типи влади, серед яких влада методом заохочень, особиста влада людини, законна влада, влада на основі методів примусу та офіційна влада. У цій статті автором наведено основні характеристики та складові поняття ефективний лідер як токового. Зроблено висновок, що для лідера є ідеальним поєднання двох видів влади - особистої та організаційної; найбільш характерні риси лідера -перспективне бачення та розробка стратегічних цілей, креативність та чутливість до змін.

Ключові слова


інструмент лідерства, лідер, авторитет, ефективне управління, міждисциплінарне явище, влада

Повний текст:

PDF (English)


Copyright (c) 2020 Irina Alekseevna Novik, Polina Ruslanovna Pelyukhnya