DOI: https://doi.org/10.20998/%x

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Олександр Мордовцев, Максим Хребтов

Анотація


У статті проаналізовано сутність ефективного управління грошовими потоками промислового підприємства в умовах мінливого економічного середовища України. Виявлено, що увагу до управління грошовими потоками промислового підприємства обумовлено необхідністю ефективного управління оборотним капіталом; планування капітальних витрат, управління капітальними потребами; управління витратами та їхньою оптимізацією для більш раціонального розподілу ресурсів підприємства у процесі виробництва та управління економічним зростанням. Проведено аналіз ocнoвних досліджень концептуальних основ сутності, виникнення, організації управлінням та рухом грошових потоків на промислових підприємствах. Визначені основні положення ефективного управління грошовими потоками промислового підприємства. Сформовано два основні підходи до визначення категорії «грошовий потік». Зроблено порівняння визначень терміну «грошовий потік» згідно М(С)БО та П(С)БО. Розроблено єдине універсальне визначення терміну «грошовий потік». Проаналізовано основи управління грошовими потоками на промислових підприємствах, які є важливою складовою загальної системи управління його фінансовою діяльністю, тому що воно дає змогу вирішувати різноманітні задачі фінансового менеджменту і підпорядковано його головній меті. На основі досліджень відомих вчених-економістів було сформовано універсальний та дієвий методичний підхід до управління грошовими потоками підприємства який ґрунтується на принципах (системності, комплексності, aдaптивнoсті, динамічності, безперервності, наукової oбґрунтoвaнoсті, оптимальності, інформативності, ефективності, максимізації прибутку, забезпечення оптимального рівня витрат, збалансованості); функціях (аналіз, планування, прогнозування, координація, організація, контроль), відповідному методичному інструментарії та необхідному ресурсному забезпеченні. Зроблено висновок, що розроблений методичний підхід доцільно використовувати на крупних промислових підприємствах для оптимізації грошових потоків.


Ключові слова


управління; грошові потоки; методичний підхід; аналіз; оцінка; прогнозування

Повний текст:

PDF


Copyright (c) 2020 Олександр Мордовцев, Максим Хребтов