Грищук, Г. «ЯКІСТЬ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПОБУДОВУ ОБЛІКУ». Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), вип. 2, Квітень 2022, с. 48-52, doi:10.20998/2519-4461.2022.2.48.