DOI: https://doi.org/10.20998/%x

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Олександр Єфименко

Анотація


У статті проаналізовано сутність і види дебіторської заборгованості. Рекомендовано такий метод управління дебіторською заборгованістю як запобігання виникнення сумнівної та безнадійної заборгованості. Такий метод включає в себе вчасне виявлення сумнівної дебіторської заборгованості, проведення інвентаризації заборгованостей, розробку списку сумнівних дебіторів. Рекомендовано такий метод управління дебіторською заборгованістю як рефінансування дебіторської заборгованості.  Це забезпечить прискорену конвертацію дебіторської заборгованості в грошові кошти. Така форма рефінансування дебіторської заборгованості як факторинг дозволить вкласти переважну частину дебіторської заборгованості, щодо надання покупцеві кредиту в короткі строки, скоротивши тим самим період фінансового та операційного циклу. Рекомендовано такий метод управління дебіторською заборгованістю як метод аналізу, перевірки та контролю дебіторів, який полягає у  поглибленому аналізі платоспроможності дебіторів, їх фінансового стану, здатності вчасно виплачувати свої борги незважаючи на вплив різних економічних факторів. Виявлено, що доцільно встановити певні стандарти оцінки дебіторів по різним критеріям. Виявлено, що для зменшення ризиків несплати боргів необхідно збільшувати кількість дебіторів. Рекомендовано такий метод управління дебіторською заборгованістю як метод заохочування та покарання дебіторів. Доведено, що перевагами цього методу є стимулювання у вигляді знижок дебіторів які раніше встановлених термінів виплачують свої зобов’язання перед підприємствами, і покарання у вигляді санкцій (штрафи, пені, неустойки)  дебіторів які порушили платіжну дисципліну. Проаналізовано зв'язок між дебіторською та кредиторською заборгованостями, який показав що збільшення дебіторської заборгованості може як негативним явищем так і запланованим. Запропоновано такий метод управління дебіторською заборгованістю як ризик-менеджмент. Впровадження і використання методів управління дебіторської заборгованості має контролюватися фінансовим менеджером.


Ключові слова


дебіторська заборгованість; дебітори; метод управління; рефінансування; термін погашення; ризик-менеджмент

Повний текст:

PDF


Copyright (c) 2020 Олександр Єфименко